Water impounding facilities best serve irrigation needs of farmers: Bongbong

25 October 2021

Partido Federal ng Pilipinas (PFP) standard-bearer Ferdinand 'Bongbong' Marcos, Jr. on Monday said that water impounding facilities would be a better fit for the irrigation needs of farmers instead of building new dams.

"Trying to solve the issue of irrigation by building dams would be more costly and time-consuming.  The need for better irrigation is immediate and therefore calls for a solution that would be faster to deploy.  That is why I believe that water impounding facilities fit this requirement,"  Marcos said.

According to the 2020 Status of Irrigation Development Report from the National Irrigation Administration (NIA), there are 3,128,631 million hectares of irrigable area in the country. Of this number, only 2,006,054 million hectares or 64.12% are being irrigated.

"It is high time to be more aggressive when it comes to our irrigation targets. I am confident that 100% coverage of our irrigable areas is feasible. Irrigation is one of the most important components in strengthening the agriculture sector and this will be one of the pillars of my agricultural program," Marcos added.

Marcos also supported the government's recent decision to transfer the control of the National Irrigation Administration (NIA) to the Department of Agriculture (DA).

He added that since the DA has all the pertinent data, programs, equipment, and experts, it will allow both agencies to streamline coordination and fulfill their respective mandates.

“The DA and NIA have a common objective of ensuring food security in our country and transferring the NIA to the DA could enhance food production nationwide. Their integrated programs and interventions would develop the agriculture sector which is key to our economic development,” Marcos said.

Marcos added that the incoming government must provide a holistic program to revive the agriculture sector since this would provide another revenue source fund project for the poor.  He further added other initiatives to provide aid to Filipino farmers.

"There are so many things that we could do for the agriculture sector. Apart from policy changes, we should offer farmers support by giving them modern post-harvest facilities, credit and infrastructure support through farm to market roads," Marcos added.

-##-

FILIPINO VERSION

Water impounding facilities, at hindi dams ang mas kailangan ng mga magsasaka: Bongbong

Sinabi ni Partido Federal ng Pilipinas (PFP) standard-bearer Ferdinand 'Bongbong' Marcos, Jr. nitong Lunes na mas matutugunan ng mga water impounding facilities ang pangangailangan sa irigasyon ng mga magsasaka kaysa ang pagpapatayo ng mga bagong dams.

"Mas magastos at mas mahaba ang oras na gugugulin kung susubukan mong ayusin ang problema sa irigasyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga panibagong dam. Mabilisan ang pangangailangan rito at dapat ang solusyon ay iyong madaling maipatupad.  Kaya't sa aking paniniwala, ang mga water impounding facilities ang sakto para rito,"  sinabi ni Marcos.

Ayon sa 2020 Status of Irrigation Development Report ng National Irrigation Administration (NIA), aabot sa 3,128,631 milyong ektarya ang irrigable areas sa bansa. Sa numerong ito, 2,006,054 milyong ektarya o 64.12% lamang ang inaabot ng irigasyon.

"Panahon na upang maging agresibo tayo pagdating sa mga irrigation targets. Kampante ako na kaya nating maabot ang 100% coverage ng ating mga irrigable areas. Ang irigasyon ang isa sa mga pinakaimportanteng sangkap upang mapalakas natin ang sektor ng agrikultura at ito rin ang isa mga magiging haligi ng aking binubuong agriculture program," ayon pa kay Marcos.

Kamakailan, sinuportahan ni Marcos ang naging hakbang ng pamahalaan na ilipat ang pagpapatakbo ng NIA sa Department of Agriculture (DA).

Ayon pa sa kanya, dahil nasa DA naman ang mga data, mga programa, gamit at mga eksperto, mas magiging madali ang koordinasyon sa bawat tanggapan upang matupad ang kanilang mga mandato.

"Iisa lang naman ang layunin ng DA at NIA at ito ay masigurado ang food security ng bansa. Ang pag-transfer ng NIA sa DA ay inaasahang magpapataas ng food production sa buong bansa. Ang pinagsamang programa nila ay makakatulong upang madevelop ang sektor ng agrikultura na siyang susi sa pagbangon ng ating ekonomiya,"  dagdag ni Marcos.

Sinabi rin ni Marcos na ang paparating na pamahalaan ay dapat magpatupad ng isang holistic na programa na siyang muling bubuhay sa sektor at pagmumulan ng dagdag kita para pang-pondo sa mga programa para sa mahihirap.

"Marami tayong magagawa para sa sektor ng agrikultura. Maliban sa mga pagbabago sa polisiya, dapat ring magbigay ng karagdagang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga modernong post-harvest facilities, mga pautang at mga imprastraktura gaya ng farm to market roads,"  ayon pa kay Marcos.

-##-