Southern Global Services Multi-Purpose Cooperative 10th General Membership Meeting

3 April 2016

Maraming salamat sa inyong pagkumbida sa akin sa inyong pagtitipon ngayong hapon!

Kahit ngayon ay araw ng Linggo, kahit gaano man ako kapagod sa walang-humpay at walang-puknat na pangangampanya sa buong bansa, bukas-loob at buong-puso ko pa ring kukunin ang pagkakataon na makasama kayo sa hapong ito sa okasyon ng inyong ika-sampung General Membership Meeting. Tunay na sa akin ang karangalan na makasama kayo sa hapong ito, lalo na sa aking pagkakaalam na kayo ay isang magandang halimbawa ng isang matatag at matayog na kooperatiba.

Bilang taga-sulong ng kooperatiba sa bansa, patuloy ang aking paghahanap ng mga bukod-tangi at nakabibilib na mga kooperatiba sa buong bansa, na puwede nating maipagmalaki at gawing inspirasyon para sa ibang mga kooperatiba, bilang patunay na puwedeng-puwede talagang magtagumpay ang taumbayan sa larangan ng kooperatiba!

Sa halimbawang ipinapakita ng SGS Multi-Purpose Cooperative, naipaparating natin sa ating mga kasama at kapanalig sa buong sektor ng kooperatiba sa buong bansa na tunay talaga ang pangako ng kaunlaran na hatid ng ating batas para sa mga kooperatiba. Napakaganda sana kung ang lahat ng ating mga kooperatiba ay makakakuha ng inspirasyon sa mga HUWARANG KOOPERATIBA na tulad ninyo!

Pero bilang inyong lingkod-bayan na inyong kinatawan sa Senado, alam ko na hindi perpekto ang pagpapatupad ng batas. Kaya nga po tayo sa Senado ay hindi tumitigil upang lalo pang pagandahin ang ating mga batas.

Para sa akin, ang pinakamahalaga na sigurong usapin ay ang tungkol sa PAGPATAW NG BUWIS sa mga kooperatiba.

Sa ilalim ng batas, mayroong natatanging TAX EXEMPTION ang mga kooperatiba. Sa “tax exemption” na ito umiikot ang ispesyal na pagtrato sa mga kooperatiba, upang lalo itong pasikatin at palaganapin sa ating mga kababayan at sa ating lipunan. Gusto kasi nating pahintulutan ang ating mga kooperatiba na maparami ang kanilang kita, para lalong sumagana at umangat ang kondisyon ng kanilang mga miyembro.

Ang masaklap dito ay ang makatindig-balahibong pananaw ng atin mismong BIR Commissioner na masama ang epekto ng Cooperative Code! Kamakailan lamang ay sinabi niya na kesyo raw “kailangang pag-aralan ulit” at kailangang “ayusin ang kasi ho may diperensiya”! Ang mas malala pa rito ay sinisi pa niya ang mga kooperatiba na sila di-umano ang mga pangunahing lumalabag sa ating mga batas!

Ano ang nangyari sa ating BIR?! Tila nagdiyo-diyos-diyosan na yata? Ang BIR na ba ang sambayanang Pilipino, o ang boses ng Pilipino sa Kongreso?! Kung magsalita ay parang hawak niya ang kinabukasan ng buong bansa!

Kaya nga po mas magandang ako ang nakadalo rito sa pagtitipon ninyo sa hapong ito, kaysa naman maunahan pa ako ng BIR na bigla na lamang sumusulpot at kumakatok sa mga pinto na may dala-dalang Subpoena at Letter of Authority! Lalo pa ngayon, mainit pa naman sila ngayon dahil parating na naman ang panahon ng “Tax Returns”! Hayan na naman sila! The Return of the Comeback of the BIR! TAX PA MORE! SINGIL PA MORE! KALTAS PA MORE! KOLEKTA PA MORE!

May kasabihan tayo na dalawa lang ang katiyakan sa ating buhay: KAMATAYAN at BUWIS lamang! Sa ginagawa ng BIR, pinatutunayan nilang totoo ang kasabihan na ito! Walang takas ang ating mga kooperatiba: “BUWIS” lamang o “PAGKALUGI”!

Ang ganitong paglapastangan sa mga kooperatiba ay siyang dahilan kung bakit nananatiling mahina ang paglago ng sektor ng kooperatiba. Sa ngayon, 25,000 lamang ang mga rehistradong kooperatiba, kumpara sa 500,000 na korporasyon na rehistrado sa SEC! At sa bilang na ito, 12,000 lamang ang may Certificate of Good Standing at 6,000 lamang ang may Certificate of Tax Exemption sa BIR!

Napakababa ng bilang! Naloko na!

Kaya kung gusto talaga ng ating gobyerno na matulungan ang ating mga mamamayan at maingat ang kanilang antas sa lipunan, ipatupad nating mabuti ang mga tax exemptions ng kooperatiba sa ilalim ng batas! Kung ako ang inyong tatanungin, ito na siguro ang pinakamagandang tulong ng Pamahalaan para sa sektor ng kooperatiba.

Ang gusto nating “tax exemption” para sa ating mga kooperatiba ay dapat na MABILIS, MADALI, at WALANG KUSKOS-BALUNGOS mula sa ating BIR!

Lalo na sa isang kooperatiba na kinabibilangan ng mga manggagawa. Puro “KALTAS PA MORE” na nga ang kanilang suweldo. Ngayon sa kooperatiba, kung saan na sila makakabawi sa kanilang kita at benepisyo, “TAX PA MORE” pa rin! Ano na lang ang mangyayari sa pag-asenso na pinapangako ng Saligang Batas sa taumbayan sa pamamagitan ng mga kooperatiba?!

Makakaasa kayo na ang inyong lingkod ay masugid na nakabantay at nakamatyag sa usapin na ito, upang ito ay tunay na maisakatuparan at agarang maipatupad.

Kung kaya naman umaasa tayo sa mga magagandang halimbawa ng ating mga huwaran na tulad ng SGS Multi-Purpose Cooperative na magsisilbing inspirasyon sa sektor ng kooperatiba. Napakapalad ninyo. Napakagaling ninyo. Sana ay tularan kayo ng iba pa nating mga kooperatiba sa buong bansa, at magkaroon din sila ng pagkakataong umunlad na tulad ng inyong nakamit.

Subalit, hindi magtatagumpay ang anumang mga panukalang naglalayong isaayos ang ating sistema kung tayo mismo sa ating kooperatiba ay hindi nagkakaisa at nagtutulungan.

Kaya hinihimok at hinihikayat ko ang buong hanay ng SGS Multi-Purpose Cooperative na palakasin ang grupo sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga ugnayan sa pagitan ng mga miyembro. Nakasalalay ang lakas ng ating kooperatiba sa tibay ng pundasyon nito, na siya namang naka-ugat sa malakas at di-natitinag na ugnayan ng mga miyembro nito.

Magkaisa po tayong lahat. Magbigayan. At magtulungan.

Lahat ng problema at suliranin na ating haharapin sa ating kooperatiba, kayang-kaya nating resolbahin at ayusin. Kailangan lang ay ang matiwasay at maayos na pag-uusap at pagpapalitan ng kuro-kuro.

Sikapin din ninyong magkaroon ng mga sapat na trainings at seminars ang inyong mga kasapi. Ito ay upang lalong lumawak ang pag-unawa at pananaw sa industriya at ekonomiya. Tiyak, lalakas pang lalo ang inyong organisasyon!

Sa loob ng ilang taon, ito na ang inyong narating at marami na kayong nakamit. Isipin pa ninyo kung gaano pang karami ang kaya ninyong magawa at makamtan sa mga susunod pang taon, kung kayo ay patuloy na magkakaisa at magtutulungan!

Dadami ang ating mga miyembro, dadami ang ating mga business, at gaganda ang ating kita. Siyempre, gaganda at sasagana rin ang buhay ng mga miyembro. At tutuloy ito sa kasaganahan ng ating komunidad at ng ating ekonomiya!

Sa inyong magandang halimbawa, nakatitiyak ako na mas marami pang sasapi at bubuo ng mga kooperatiba! Kaya kami sa Senado ay umaasa sa inyo, mga magigiting na kasapi ng SGSMPC, upang lalong mapagtibay at mapalaganap ang sektor ng kooperatiba sa Pilipinas!

Sa ating pagpupulong ngayon, nawa’y maging maayos at makabuluhan ang lahat ng ating mapag-uusapan, mapagpapasyahan, paplanuhin at gagawin. Inuulit ko po, sana ay magkaisa tayong lahat!

Pangako po, hindi ako titigil sa aking pagsusulong ng kooperatiba sa bansa. Kasama at kapanalig po ninyo ako rito. Marami pa po akong magagawa at maitutulong para sa bansa. Maganda at malinis ang aking hangarin para sa bansa. Maganda at walang-dungis ang aking track record. Sana po ay bigyan pa ninyo ako ng pagkakataon na kayo ay mapaglingkuran.

Kaya po ako ay dumadalangin at humihiling ng inyong buong-pusong pagtiwala at pagsuporta sa aking kandidatura bilang Bise-Presidente ng ating mahal na Republika ng Pilipinas!

Bongbong Marcos po! Para sa ating PAGKAKAISA! Para Bise-Presidente ng ating bansa!

Hanggang sa ating muling pagkikita—SA TAMANG PANAHON!

Mabuhay ang Southern Global Services Multi-Purpose Cooperative!

Mabuhay ang mga kooperatiba sa buong bansa! Mabuhay ang mga manggagawa ng buong bansa!

Maraming salamat sa karangalan ng pagkumbida ninyo sa akin sa hapong ito!

Muli po, magandang hapon at pagpalain kayong lahat ng Maykapal!