Join the campaign (Learn More)

Ulat sa Bayan: Huwag Matakot Gawin ang Tama

Speeches
10 June 2015

Tulad ninyo, hangad ko rin ang kapayapaan. Pero may problema ang BBL. Maraming probisyon ay labag sa Konstitusyon. Kinausap ko ang lahat ng stakeholders; iisa ang kanilang hatol: hindi ito magbibigay ng kapayapaan.

Ang isang batas na ganito kahalaga sa bayan ay hindi dapat madaliin, at kinakailangan pong suriin ng masinsinan. Pinag-aaralan po namin ngayon ang mga alternatibo sa BBL. Manalangin po tayo para sa lakas ng kalooban at linaw ng kaisipan.

Huwag po tayong matakot gawin ang tama para sa kapayapaan at pagkakaisa ng ating bayan.

Salamat po.


Related articles: