Join the campaign (Learn More)

Saksi Ngayon : CHURCH LEADERS BINIGYANG PAG-ASA NI MARCOS

News & Interviews
22 August 2021

By Saksi Ngayon

NAGBIGAY ng pag-asa sa mga lider ng iba’t ibang ministeryo ng simbahan ang apela ni dating Senador Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na luwagan ang mga paghihigpit sa mga simbahan at ibang lugar ng pagsamba.

Sinabi ni Willy Lasac ng Worldwide Soul Winners na si Marcos ay instrumento ng Diyos upang patibayin ang simbahan sa panahong ito ng hirap at walang katiyakan.

“Pinapahalagahan namin ang iyong puso Senador Bongbong Marcos dahil sa paglagay mo sa iyong sarili sa aming lugar at sa pagmamalasakit sa aming kagalingang pisikal, social at pangkaisipan.

Ikaw ay instrumento ng panginoon para sa panahong ito upang ang simbahan ay maging ayon sa ninanais ng Diyos at kailangan sa atin,” sabi ni Lasac sa kanyang pahayag.

Para naman sa Cenacle Harvest Ministries, sinabi nilang ang pagkaunawa ni Marcos sa kanilang sitwasyon ay pagpapakitang siya ay pinalaki sa isang tahanang may takot sa Diyos.

“Sa puntong ito, kami ay kumakapit lamang sa aming pananampalataya upang pasiglahin ang aming sarili at hindi kainin ng takot, walang kapanatagan at pagkabalisa. Kami ay tumitingala sa simbahan bilang isang ahente ng pagbabago na gagawin ang misyon ng Panginoon para sa pagpapanumbalik at muling pagkakasundo at pagkabuo sa harap ng pagkasira, paglayo at pagkakasakit.

Ikaw ay pinalaki sa isang tahanang may takot sa Diyos at pinapahiwatig ito sa iyong pagkaunawa sa aming suliranin ngayon,” sinabi ng ministeryo sa isang pahayag.

“Samantala, sinabi naman ni Pastor Kenneth Andrew Durante ng Biyaya ng Diyos Revival Church na ang simbahan ay pinagpala dahil ipinaglalaban ni Marcos na mabigyan ito ng oportunidad at iba pang mga lugar ng pagsamba habang ang bansa ay lumalaban sa pandemya.

“Sinusuportahan namin si dating Senador Bongbong Marcos sa kanyang layunin na buksan ang lahat ng mga bahay sambahan habang may pandemya. Pinagpala kami dahil may isang katulad niyang tumayo at nagka-inisyatibo na magtrabaho para sa simbahan upang mabigyan ng oportunidad ang mga tao na ipahayag ang kanilang pananampalataya at paniniwala na si Jesus ay ang ating pinagpalang pag-asa sa pandemyang ito,” sabi pa ni Durante.