Reporma ang kailangan ng Sangguniang Kabataan

4 November 2014

Bulgar logoKasado na sa Senado ang magrereporma sa Sangguniang Kabataan o SK. Kamakailan, tumindig tayo sa plenaryo bilang chairman ng Senate Committee on Local Government at inisponsoran natin ang Senate Bill No. 2401, sa ilalim ng Committee Report No. 75, na may pinaigsing titulo na “Youth Development and Empowerment Act of 2014.”

Ito ang ikalawang tugon sa panawagang buwagin na ang SK dahil dito umano nito isinasabuhay ang layuning magkaroon ng boses at partisipasyon sa gobyerno ang kabataan at nagiging tiwali lamang sila. Una rito, isinulong natin ang batas na nagpaliban sa SK election na sana ay sabay sa barangay election noong Oktubre 28, 2013.

Dahil sa postponement, nabigyan tayo ng panahong pag-aralan at konsultahin ang mga kabataan hinggil sa repormang kinakailangan.
Ang SBN 2401 ay nagtatakda ng apat na pangunahing reporma sa saklaw, istruktura, partisipasyon sa gobyerno, at antas ng kasanayan ng SK. Ito ay amyenda sa Republic Act 7160, o Local Government Code of 1991, na siyang nagtatag ng SK.

Sa pagpapalawak ng saklaw,15-24 anyos, mas mataas sa kasalukuyang 15-17 anyos, ang bubuo ng Katipunan ng Kabataan. Pero agad akong magpapanukala ng committee amendment upang mas maitaas pa ang age ceiling sa 30 anyos at umayon ito sa depinisyon ng “youth” sa ilalim ng Republic Act No. 8044 na siyang nagtatag ng National Youth Commission.

Ang katipunan sa bawat barangay ang siyang maghahalal ng SK officials. Bagama’t hindi binabago ang komposisyon ng SK na isang chairperson at 7 miyembro, itinataas naman natin ang age qualification nito sa 18-30 anyos upang ang mga opisyal ng SK ay pwede lumagda ng kontrata para sa mga proyekto na hindi nagagawa ng kasalukuyang SK dahil under age sila.

Sa section 21 ng bill, mas malinaw ang istruktura ng SK at malakas ang youth empowerment sa pamamagitan ng itatayong Provincial Youth Council, City Youth Council, at Municipal Youth Council na may tigalawang kinatawan mula sa 16 na accredited organizations tulad ng student councils ng public at private secondary at tertiary schools, out of school youth, working youth, young entrepreneurs and professionals, youth with specific needs, community-based youth, faith-based youth, ideology-based youth, at SK.

Ang mga konsehong ito ang moog ng youth empowerment at partisipasyon ng kabataan sa pagpapaunlad ng bansa at siyang babalangkas ng komprehensibong youth development plan.

Magkakaroon din ng fiscal autonomy ang SK at inaatasan ang mga sangguniang barangay na maglaan ng lump sum na pondo para sa kanila.

Itinatakda rin ng SBN 2401 ang tuluy-tuloy na pagsasanay sa mga SK official at miyembro ng mga development council na isasagawa ng ng National Youth Commission at Department of Interior and Local Government. Ituturo sa kanila ang nasyunalismo, katapatan sa bayan, dangal ng Pilipino, kasaysayan, wastong pamamahala, atbp.

Sa isang banda, sang-ayon ako na hindi maganda ang itinatakbo ng SK kasalukuyan.

Pero ang pagbuwag sa SK ay hindi solusyon, kundi ang pagreporma sa sistemang umiiral.

Tulad ng aking ama, si Presidente Marcos na siyang nagtatag ng Kabataang Barangay, mahalaga rin sa atin ang partisipasyon ng kabatan sa pamamahala at hindi tayo payag na buwagin ang SK.