Press Statement of Senator Bongbong Marcos on the SC extension of the SQA on the Marcos burial at LNMB

18 October 2016

Filipino Version

Naghintay kami ng dalawampu’t tatlong (23) taon at palagay ko naman ay kung ilang araw lamang ay makakapaghintay pa kami.

Hayaan natin ang ating mga kagalang-galang na Hukom sa Korte Suprema na mas pag-aralang pang mabuti ang kaso at ako ay umaasa na sa kahuli-hulian ay sasang-ayon sila na dapat ngang ilibing ang aking ama sa Libingan ng mga Bayani dahil ito ay naaayon sa batas.

Gusto ko rin pasalamatan ang lahat ng sumama sa martsa at pagtitipon upang iparinig at iparamdam ang suporta sa aming pamilya.

Nang tumakbo ako bilang kandidato ng nakaraang kampanya, ang ipinaglaban natin ay ang pagkakaisa. At ito ay pagpapatuloy ng kampanyang pagkakaisa sa pamamagitan ng paglibing sa aking ama sa Libingan ng mga Bayani.

Gusto ko rin pasalamatan si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang inisyatibong ilibing ang aking ama bilang simbolo ng pagkakaisa at paghilom.