Press Statement

12 May 2016

Ngayong araw, naging malinaw na ang aming paninindigan ukol sa pagpapalit ng hashcode noong 7:30 ng gabi ng Mayo 9 ay totoo.

Kaninang umaga, dalawang whistleblowers ang lumabas sa dalawang pahayagan na kinukumpirma na may nangyaring pagbabago sa hashcode. Mayroon ding video na umiikot sa social media tungkol sa naturang pagbabago.

Dahil dito, napwersa si COMELEC Chairman Bautista na amining may pagbabago nga sa hashcode. Si Chairman Bautista, na naunang itinanggi na mayroong pagpapalit, ay ngayon ay umamin na ang ito nga ay nangyari.

Ito ay isang napakaseryosong pangyayari at kinakailangan ng kagyat na pansin.

Hindi rin kami sumasang-ayon sa sinabi ni Chairman Bautista na ito ay hindi malaking bagay.

Nasasaad sa Section 28 ng Republic Act 8436 na ang paggamit na walang kagyat na authority o ang pakikialam sa mga electronic devices o kanilang parte na ginagamit sa automated elections ay pinagbabawal at may kaparusahan.

Nasasaad din sa COMELEC rules na ang pagpapalit ng hash code ay kinakailangan ng En Banc resolution subalit inamin din ni Comelec Chairman na kahit sya ay hindi naabisuhan ukol dito.

Subalit kung talagang hindi importante ang pagpapalit ng hash code, bakit nila ito ginawa sa kalagitnaan na transmission?

Bakit nila itinanggi ito noong una at kalaunan ay aaminin din pala nila? Mayroon pa ba silang ginawang pagpapalit? Sino ang gumawa nito at kaninong utos?

Bakit kailangang isang Venezuelan Smartmatic technician ang gumawa ng pagbabago at hindi isang Pilipino na otorisado ng COMELEC?

Nananawagan kami kay Chairman Bautista at ang buong COMELEC ng buo at tapat na paliwanag ukol dito upang malaman agad ito ng publiko bago mag-umpisa ang official canvassing ng boto.

Ang pagkabigo ng COMELEC na bantayan ang Automated Election System ay naglagay na ng pagdududa sa integridad ng buong proseso ng halalan.

Nananawagan kami sa mga Information Technology experts na tulungan kami na ipaliwag itong napakaseryosong isyu na ito.

Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabantay sa boto ni Senador Marcos, ito ay pagprotekta sa integridad na buong proseso ng eleksyon.