BBM VLOG 145 – Hybrid Election System for 2022

Transparency ang pinaka-importanteng sangkap sa isang eleksyon na hindi puwede mawala at iyan ang maibabalik ng Hybrid Election System!

Back to Blog