Ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan ng isang bansa. –Pope Francis

bongbong marcos pope francis family quote cropped

Back to Blog