Pilipino Star Ngayon : Palitan mo man ng kulay at anyo, bleeding hearts pa rin!

14 October 2021

By UNFILTERED - Ben Tulfo | Pilipino Star Ngayon

Dati, sila’y tinatawag na “dilawan, yellowtards o yellow.” Ngayon, nagpalit sila ng kulay na ang tawag ay “kalimbahin” o pink.

Ang estratehiya ng kanilang pagpalit ng anyo at pag­palit ng kulay ay kasama sa kanilang tinatawag na rebranding. Subalit nag-rebrand man, lumalabas pa rin ang dating kulay at motibo. Unti-unti na silang nababalatan ng mga tao. Ang mga marurunong mag-isip, nakakahalata na.

All of them, they still have that brazen aggression.

Lahat sila, hayagan at agresibo pa rin ang pagkontra na may halo pang paninira. Dahil ang nasa likod ng kani­lang pagkontra-poot at galit.

Ang kanilang kampanya ay naglalaman ng poot at galit doon sa may apelyidong Marcos o ‘di naman kaya doon sa mga naka-align sa administrasyon.

Ganoon pa rin, tuloy pa rin ang mind conditioning – using the powerful technique of Neuro Associative Condi­tioning (NAC).

Kinukondisyon ang isipan ng mga tao sa mga balitang inilalabas nila. Siyempre, mayroon na silang kandi­dato na itinutulak – ‘yung malinis at disente raw na kan­didato.

Lagi nilang anggulo, huwag piliin ang kandidato na anak ng diktador o ang mga kandidato ng administrasyon. Huwag tangkilikin, ‘wag sundan ang mga impormasyon na bumabalanse at sumusuporta sa kasalukuyang gob­yerno.

Huwag daw paniwalaan ang mga napapanood o naba­basa sa social media at YouTube lalo na ang mga positibong istorya patungkol sa anak ng diktador.

Sabi nung isang news wire, mag-google search na lang daw agad ang mga tao. Mas dapat maniwala sa Wikipedia – holy mackerel!

These media conspirators have the audacity, impunity, abrasiveness and “blatant” aggression. Kapag hindi ka naniwala sa kanilang kasaysayan, tatawagin kang historical revisionist.

Hoy, unti-unti nang nakakahalata ang mga tao ha! Nagpalit man kayo ng kulay at anyo, ganoon pa rin ang panloob – bleeding hearts pa rin.