On the Signing of the Framework Agreement for the Bangsamoro

15 October 2012

Ako ay lubos na umaasa na sa pamamagitan ng Framework Agreement for the Bangsamoro, ang digmaan sa Mindanao na kumitil na ng libong sibilyan sa loob ng apat na dekada ay tunay nang matutuldukan sa malapit na hinaharap.

Nararapat lamang na ang isinasaad ng kasunduang ito ay malaman ng mga stakeholder kaya dapat magsagawa ng kaukulang briefings upang ipaliwanag ang detalye nito.

Bagama’t ang ating pangarap bilang isang bansa ay mapatahimik na ang mga armas, may isa pang bagong digmaan na dapat harapin ng Kristiyano man o Moro. Magkatuwang at magkasama nating harapin para sa mga kapatid nating Kristiyano at Moro sa Mindanao ang digmaan laban sa kahirapan; digmaan laban sa kamangmangan; digmaan laban sa kawalang pag-asa; at digmaan laban sa pagkakahati-hati. Sa digmaang ito, hindi tayo gagamit ng nakamamatay na armas, kundi mapayapang solusyon lamang.

Magkaisa tayo upang makahanap ng solusyon para sa mga suliraning ito. Marami pang dapat gawin. Magtulungan tayo ng may tiwala sa isa’t-isa, dignidad at sinseridad para sa kapayapaan at kaunlaran.