Join the campaign (Learn More)

Official Statement of Atty. Victor D. Rodriguez, Chief of Staff and Official spokesperson of Presidential Aspirant Ferdinand 'Bongbong' Marcos, Jr., on DQ cases

Press Releases
7 December 2021

ALL the petitions filed with the Comelec, which seek to disqualify Bongbong Marcos from the presidential race, or cancel his Certificate of Candidacy, are now being addressed by our legal team.

And while we maintain that these petitions are nothing but nuisance cases, we urge those who are behind these pathetic stunts to please respect the Filipino people and their democratic right to decide for themselves and their collective future.

We also urge them not to remove the right of the people to freely choose their leader and stop looking down on the intelligence of the Filipino people.  Elections are won and settled on election day and not through the filing of nuisance petitions.

- 30 -

FILIPINO VERSION

OFFICIAL STATEMENT OF ATTY. VICTOR D. RODRIGUEZ Chief of Staff and Official Spokesperson of Presidential Aspirant Bongbong Marcos, Jr. on DQ cases

Lahat ng petisiyon na inihain sa Comelec na naglalayong madiskwalipika si Bongbong Marcos sa pagtakbo sa pagkapangulo, o makansela ang kanyang Certificate of Candidacy, ay tinutugunan na ng aming legal team.

At habang naninindigan kami na ang mga petisyon na ito ay mga pang-aabalang kaso lamang, hinihikayat namin ang mga tao na nasa likod ng kalunos-lunos na mga pagtatangkang makapang-diskaril, na kung maaari lang ay respetuhin naman sana nila ang mga mamamayang Pilipino at ang kanilang demokratikong karapatan na makapag-desisyon para sa kanilang sarili at kinabukasan.

Hiling namin sa kanila na huwag namang ipagkait ang karapatan ng mga tao na malayang makapamili ng kanilang lider at nawa’y itigil na ang pang-mamata o tahasang pang-iinsulto sa talino ng mga Pilipino. Naipapanalo ang halalan sa araw ng eleksyon at hindi sa pagsasampa ng mga walang katuturan na mga petisyon.

-30-