Join the campaign (Learn More)

News5 - Ballot delivery controversy

News & Interviews
6 May 2019

By Pat Mangune | News5

Posibleng natagtag lang sa biyahe kaya napunit ang sticker sa pinto ng truck na naghatid ng mga balota sa Pasig at Maynila ayon sa Comelec.