More than 700 Tobacco Farmers from North Luzon Plead Sen. Bongbong Marcos for Protection against High Taxes

12 September 2012

Ilocos Sur

Mahal na Senator Bongbong;
Ako si Elpidio Javillo, Nakatira sa Sta, Ilocos Sur, ako po ay isang mambobokid o magsasaka na sana po ay matolongan niyo po kami sa aming problema, tungkol sa aming pagtatanim ng tabaco, na sana po ay matolongan niyo po kami sa aming problem asana po ay matolongan niyo po kami sa pagtaas ng presyo ng tabaco sa susunod na taon, at sa pagtaas ng buwis sa tabaco
Mahal na Senator, sana po ay matolongan niyo po kami, at bigyan pansin and pagtutol sa pagtaas ng buwis.

Elpidio Javillo San Antonio, Sta Cruz Ilocos Sur

Apo Senador Bongbong Marcos,
Siak ni Reynaldo Abig iti ili ti Narvacan, Ilocos Sur, maysaak met nga agmulmula iti tabako sangapulo a tawenen, nga agmulmula nak ket, isula laeng iti adda, a pakakitaan mi iti pagbiagmi, isu apo Senador Bongbong Marcos, pangaasiyon ta saan yo kadi nga ipangato ti buwis.
Toy nagsurat.

Reynaldo Abig Narvacan, Ilocos Sur

Pangasinan

Mahal na Senador Bongbong Marcos;
Ako poy si Renato Tugadi Baje naninirahan sa Sta. Maria, Pangasinan, at walong taon nang nagtatanim ng Tabako. Ako poy ng tulong niyo para di masyadong taasan ang buwis ng Tabako para naman di kami maapektuhan ang kabuhayan naming.
Sanay matolongan niyo po kami
Salamat po.

Renato Tugadi Baje Sta. Maria, Pangasinan

Ilocos Norte

Madaydayaw a Senador Bongbong Marcos;
Siak ni Rodrigo de los Reyes agnaedak iti Brgy. Catangraran Solsona Ilocos Norte agmulmula iti tabako addan met maysa a nga hectar nga inak mulmulaan.
Napateg unay ti tabako kanyak tai so ti inak pangalan ti pagbiag ko ti inaldaw aldaw apo.
Sapay koma ta diyo ipalabos nga maingato ti buwis ti tabako.
Toy nomo ti biang namnamaenyo ti suportayo. Agbiyag.

Toy nagsurat

Rodrigo delos Reyes Brgy. Catangraran, Solsona, Ilocos Norte

Mahal naming Senador Bongbong Marcos
Ako si Nelson Tagarang, isang magsasaka sumulat po ako kasi gusto name tolongan ninyo, kami. Kasi may mga taong gustong tumaas ng buwis ng sigarilyo, tungkol ditto maapek toan ang aming pamomohay, kasi kong mahayaang tumaas ang buwis ng sigarilyo pamona kami? Dahil don unti-unting mawawala ang aming productong tabaco, na doon kami nabubuhay kasama ang aking pamilya.
Sana matolongan nyo po kami.
Maraming salamat po.

Nelson Tagarang Brgy. Madupayas Badoc, Ilocos Norte

Abra

Ako po si Virginia Malana,
Taga Lumaba, Villaviciosa, Abra. Isa ang aking asawa sa pagtatanim ng tabako
Gusto po naming hilingin sa inyo na huwag nyo pong aprobahan ang HB 5727. Ito lang po ang amin pagkikitahan para sa aming pamilya, at dito rin naming kinokoha ang pera sa pag-aaral ng aming mga anak.
Lubos na gumagalang

Virginia S. Malana
Lumaba, Villaviciosa,
Abra

La Union

Dear Sir/Maam,

Patpagen mi nga Senator Marcos madaydayao
A Senator Marcos
Siak ni Alex Valdez nga taga Patpata, Balaoan, La Union, agtaltalonak idiay balaoan 8 nga tawenen nga agtaltalonak.
Nanipodak nga nagmola ti tabako iso ti maysa nga pinagbiag ko ti pamilyak iso nga napatig unay kanyak ti panagmulak ti tabako. Ta no awan saan kon nga mabiag ti pamilyak.
Saan yo kuma met nga ingato ti buwes ti tabako tapno saan kam unay met nga marigatan.
Sapay la kuma ayyaten mi nga Senator Marcos ta Irkam met kuma ti importansya na daytoy nga ara-raw me.

Alex Valdez Patpata, Balaoan
La Union

Sir/Madam Senator
Ako po si Dominador Orallo na taga La Union isang magsasaka at nagtatanim po ng Virginia Tobacco, at hinihling po naming na huwag po sanang taasan ng buwis ng tabako para hindi mamatay po ng Industria po naming para may hanapbuhay po naming at mapag-aral po naming ang mga anak naming.
Nawa po patnubayan kayo nawa ng Poong Maykapal umaasa po kami at gumagalang sa inyo.

Dominador Orallo Quirino, La Union