Join the campaign (Learn More)

Mensahe sa ika-115 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas

Press Releases
12 June 2013

Sa ika-115 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas, ako ay nagpupugay sa lahat ng Pilipino sa buong mundo.

Hunyo 12, 1898, 115 taon na ang nakakaraan, sa pagitan ng ika-apat at ika-lima ng hapon, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon sa balkonahe ng bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang mabunying paglipad ng ating bandila ay hudyat ng kalayaan ng Pilipinas sa kuko ng mapanakop na dayuhan.

Ang kasarinlan ng Pilipinas, o kalayaan ng lahing Pilipino sa kamay ng mananakop, ay pinagbuwisan ng buhay ng ating mga bayani. Ang kanilang sakripisyo ang nagsilbing ilaw na tumanglaw sa madilim na paglalakbay ng Pilipinas tungo sa dambana ng ganap na pagkabansa. Ang pait ng bawat kabiguan at tamis ng tagumpay ng kanilang pakikibaka ang siyang naghatid sa lahing Pilipino sa dakilang araw ng Hunyo 12, 1898.

Kaya’t sa pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan sa araw na ito, ako ay tumitingala sa ating bandila at sumasaludo sa ating mga bayani!

Sa ating kasalukuyang panahon, tularan natin ang ating magigiting na bayani upang atin namang mapalaya ang ating mga kababayan sa kahirapan. Pagkaisahin natin ang ating mga talino at kakayahan at isulong ang isang pambansang adhikain upang makaalpas ang marami nating kababayan sa gapos ng kahirapan. Ito ang ating hamon; ito ang ating haharapin.

Muli, taas-noo at sama-sama nating ipagdiwang ang ika-115 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas.

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!