Mensahe ni Sen. Ferdinand “Bongbong” R. Marcos, Jr. para sa Semana Santa

22 March 2016

Naway ang Semana Santa ang maging isang pagkakataon na tayo ay makapagnilay at makapagmuni-muni habang inaalala natin ang kamatayan ang ating Panginoong Hesus Kristo sa Krus.

Ipagdiwang natin ang Semana Santa na ayon sa pagpapatawad, pagmamahal sa pamilya at kapwa-tao at pagkakaisa para sa kapakanan ng nakararami.

Nawa’y mabalikan natin at makuha ang kahulugan ng sakripisyo ng ating Poong Maykapal at gawin natin itong angkla sa ating sariling pagsubok at paghihirap na may kasamang pananalig na sa huli ay mayroon kaligayahan, pagkabuhay at kaligtasan sa ating lahat.

Isang makabuluhang Semana Santa sa ating lahat!