Mabuhay ang mga Aklanon! Hala Bira!

16 January 2015

bongbong marcos atiatihan cropped