Face the Masses not the Intellectuals, ‘Presidentiables’ Urged

19 November 2009

BONGBONG PROPOSES

PRESIDENTIAL DEBATE SA RILES”

Ilocos Norte Rep. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. proposed the holding of a different kind of presidential debate wherein the so-called ‘presidentiables’ will answer questions directly from the masses.

Marcos dubbed the debate as “Presidential Debate sa Riles.”

Instead of the usual intellectuals, Marcos said the debate panel shall be comprised of a barber, manicurist, laundry woman, janitor, seamstress, construction worker, newsboy, magbobote, sidewalk vendor, driver, carpenter and house help.

Marcos said this kind of debate will help the voting public make an intelligent assessment of the presidential candidates as to how they will respond to pressing issues involving the masses, which compose of the majority of Filipinos.

He said the good thing about this debate is that will be held along railway tracks where thousands of urban poor families dwell and this will expose presidential wannabes to their impoverished living conditions.

“This is the real debate. The debates will be held right in the middle of poor communities and not inside fully-airconditioned auditoriums. The presidential candidates will hear the grievances straight from the masses,” Marcos said.

Marcos said professors, economists and other intellectuals are not welcome in this debate as only the certified members of the urban poor will take charge of the event.

“It is the aspirations and grievances of the poor which will be heard in this ‘Presidential Debate sa Riles.’ I don’t think it’s proper for economists and professors to ask questions to the candidates because they cannot be considered poor,” Marcos pointed out.

Marcos suggested that the debate be televised to enable the Filipino electorate evaluate the candidates in the May 10, 2010 presidential election.

---

Harapin ang mga maralita at hindi intellectual – Bongbong

PRESIDENTIAL DEBATE SA RILES!”

Sa halip na panel ng mga intellectual, ang ‘Presidential Debate sa Riles’ ay bubuuin ng mga barbero, manicurista, tindera, labandera, janitor, mananahi, manggagawa, newsboy, magbobote, sidewalk vendor, driver, karpintero at kasambahay.

Ito ang sinabi ngayon ni Rep. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ng Ilocos Norte matapos na imungkahi na magkaroon ng debate sa hanay ng mga presidentiables na tatawaging ‘Presidential Debate sa Riles’ at humarap ang mga ito sa mga maralita ng lipunan.

Ayon kay Marcos, ang ‘Presidential Debate sa Riles’ ay magpapatunay kung paano haharapin at tutugunan ng mga presidential candidates ang isyu ng mahihirap dahil mismo sa gilid ng riles ng tren at sa lugar ng mahihirap na komunidad isasagawa ang debate.

“Ito ang tunay na debate! Imbes sa loob kasi ng air conditioned na mga auditorium, mismong sa mahihirap na komunidad isasagawa ang debate. Direktang hinaing ng mahihirap ang maririnig ng mga kandidato sa pagka-pangulo,” pahayag ni Marcos.

Sinabi ni Marcos na ang mga magtatanong at moderator ay manggagaling mismo sa hanay ng maralitang taga-lungsod at hindi maaaring mapabilang ang mga professor, ekonomista at iba pang indibiduwal na maituturiung na intellectual.

“Hinaing mismo ng bayan ang maririnig nila sa ‘Presidential Debate sa Riles’. Hindi kasi tama kung ang magtatanong ay mga ekonomista at professor sa mga kandidato dahil hindi naman sila mahihirap,” paliwanag ni Marcos..

Iminungkahi pa ni Marcos na magkaroon ng full media coverage ang isasagawang ‘Presidential Debate sa Riles’ para makita at malaman ng taumbayan kung papaano sasagutin ng mga presidential candidate ang bawat tanong ng mahihirap na mamamayan.