Dear Sen. Bongbong

20 October 2014

By Sen. Ferdinand R. Marcos Jr. | Bulgar

BulgarDear Sen. Bongbong,
Ako po si Luis Lavino, 67 taon, ng Barangka, Marikina City. Nais ko sanang humingi ng tulong-medikal para sa aking Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Wala na akong hanapbuhay at ang aking maybahay na si Perida, 55, na lamang ang tanging nag-aalaga sa akin. Ang buwanang SSS pensiyon na lamang na P2,900 ang aming inaasahan para sa aming pang araw-araw. May lima kaming anak pero hindi na rin kami maasikaso dahil may mga sarili na itong mga pamilya.

Mabuti naman at agad kayong pumunta sa ating opisina at nasamahan ng ating staff sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City para ipasuri nang mabuti ang inyong kondisyon. Natutuwa rin tayo sa mabilis na pag-asikaso sa inyo para sumailalim sa check-up, laboratory examinations, binigyan ng flu vaccine at pinakuha ng 2D Echo procedure. Naway nakatulong ang iniresetang gamot at bitamina sa inyo ng doktor. Hangad natin ang inyong paggaling, Mang Luis, at lalo pa kayong lumakas sa darating na panahon. -Sen. Bongbong Marcos

This article was published in Bulgar on Monday, 20 October 2014. Catch Sen. Bongbong's column every Monday and Thursday.