Mahalin natin ang ating mga guro

13 October 2014

By Sen. Ferdinand R. Marcos Jr. | Bulgar

BulgarMalaking bahagi ng ating kabataan ay kasalamuha natin ang mga dayuhang guro dahil sa ating edukasyon sa ibang bansa ngunit bago ang lahat ng iyan, isang guro rito sa atin ang hinding-hindi natin makakalimutan.

Una nating naging guro ay ang ating ina. Sa kanya natin natutunan ang pagmamahal sa kapwa tao. Sa ating ama naman ang ating pagkahilig sa pagbabasa. Ngunit, isang guro nang nag-aral tayo sa La Salle Grade 3 ang hinding-hindi natin makakalimutan. Natatandaan pa natin nang maging guro natin si Miss Campos. Matalino at mabait, isa siya sa pinagpipitaganang guro noon sa DeLa Salle.

Isang araw, tinawag niya ako pagkatapos ng klase. Nag-usap kami. Inengganyo niya akong magbasa ng mga libro. Bibliya ang unang ibinigay niya sa akin para basahin. Sumunod nuon ilang prayer books. Marami pang mga libro ang sumunod, ilan dito’y mga kuwento ng buhay ng mga bayani, tungkol sa kasaysayan at iba pa. Dahil sa kanya, napagtibay ang aking pagiging book worm. Kaya naman, hanggang sa ngayon, aaminin kong hindi nawala sa akin ang pagkahilig magbasa ng mga libro.

Sigurado tayong kayo rin ay nakadarama ng pagmamahal mula sa inyong mga guro.

Noon pa man, malapit sa aking puso ang ating mga guro. Hanga tayo sa ating mga guro. Likas ang pagnanais nilang magsilbi sa bayan. Magtuturo yan kahit ilang bundok ang akyatin. Susuungin nyan ang peligro maturuan lamang ang mga bata sa malalayong sityo.

Guro, bilang pangalawang magulang? Hindi yan sabi-sabi lang. Guro ang pumupuno sa kakulangan ng pamahalaan sa mga pampublikong paaralan.

Marami sa atin ang nabiyayaan ng kalinga nila, lalo na kung kulang sa libro’t gamit pag-aral? Sa mga panahong sumasala tayo sa pagkain, sino ang bumubusog hindi lamang sa ating isipan kundi rin sa ating mga tyan?

Sa mga panahong sinusuong naman ng guro ang kahirapan, lalo na ngayong sobrang taas ng mga bilihin, sino pa’t mga Bumbayang kanilang takbuhan. Halos dumaraan lang sa palad ng mga guro ang kanilang buwanang sweldo patungo sa kanilang mga pinagkakautangan.

Bayani. Yan ang guro, sundalo at pulis. Sila ang katatagan ng bansa, mga kayamanang dapat pagyamanin.

Noong dekada 70, naging prayoridad niya ang pagbibigay sa mga guro ng isang bubong na kanilang masisilungan. Ilang libong mga guro ang nabigyan ng pabahay ng National Housing Authority (NHA), isang proyektong pinamahalaan mismo ng aking ama’t ina noong dekada 70s. Ilang housing projects ang ipina raffle sa mga guro’t sundalo kaya naman naging mabilis ang pag-asenso ng mga ito.

Ewan lang natin kung pamilyar kayo sa COGEO sa Antipolo? Ito’y isa sa pinakamalaking proyektong pabahay para sa mga guro at ating kasundaluhan noong dekada 70 at 90. Maraming buhay ang nabago nang magkaroon ng sariling mga bahay ang ating mga guro at sundalo.

Isinusulong ngayon ang pagpasa ng Senate Bill 109 o ang "Public School teachers’ salary upgrading act" na layuning pataasin ang entry-level salary grade ng mga pampublikong guro mula sa salary grade 11 at gawin itong salary grade 15. Malaking bagay ito. Dinidinig na ito sa mga komite ng edukasyon, sining at kultura.

Para naman sa propesyunalisasyon, isinusulong ko ang Senate bill no. 115 o "Teachers Education act of 2013". Layon nitong paglinangin ang mas mataas na kaalaman ng mga guro sa pampubliko at pampribadong mga paaralan sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral at pagpapakadalubhasa. Ilang libo bang guro ang nagnanais makatapos ng kanilang mga masteral degrees at kalauna’y magkaroon ng mga doctorates? Nakabimbin ito sa komite ng edukasyon, sining at kultura, ngunit malaki ang aking panalanging susuportahan ito ng ating kapwa senador.

Pahalagahan natin ang ating mga guro. Galangin sila’t bigyang halaga ang kanilang sakripisyo.