Join the campaign (Learn More)

Pakikiramay sa mga naiwan ng mga biktima ng terorismo na naganap sa Pransya

In The News
13 January 2015

Nakikiramay tayo sa mga naiwanan ng mga biktima ng terorismo na naganap sa Pransya. Ilang miyembro ng media ang namatay na pawang mga staffer ng Charlie Hedbo, isang satirical magazine pati ang mga inosenteng sibilyan at pulis. Kagagawan daw ito ng extremismong Muslim.

Nakalulungkot na mayroon pa ring mga taong nabubuyo at nabubulagan ng maling paniniwala sa relihiyon. Masakit dito, gumagamit pa ang mga ito ng armas at pumapatay ng kapwa tao, bilang pagsunod sa mali at balikwas na paniniwalang pangrelihiyon.

Hindi atas ng Islam ang pagpatay sa isang hindi mananampalataya. Ang pinapatay ng mananampalataya ay hindi 'yung' di mananampalataya kundi ang pinapatay ng matuwid ay ang kanyang kawalang muwang o ignoransya.

Sigurado tayong walang diyos na maguutos kaninuman na kumitil ng mga taong Kanyang nilikha. Kung mayroon mang may kaparatang kumitil ng buhay, ito ay ang Diyos, at wala nang iba.

Sa panahong ito ng teknolohiya at paglaganap ng kamalayan, dapat kakaunti na lamang ang magiisip na gumamit ng dahas bilang tanda ng kanilang pag-ibig sa Maykapal. Umiibig ba 'yung' lumalabag sa kautusan ng Dios, lalo na 'yung' utos Niyang huwag pumatay ng kapwa-tao?

This message was published in Bulgar on 12 January 2015. Catch Sen. Bongbong's column every Monday and Thursday.