Gawin nating espesyal ang araw nina lolo't lola

16 October 2014

By Sen. Ferdinand R. Marcos Jr. | Bulgar

BulgarAng unang linggo ng Oktubre (1-7) ngayong taon ay iniukol sana natin para pasayahin ang ating mga lolo at lola. Bakit ‘kamo? Dahil ang unang linggo ay itinakda bilang “2014 Elderly Filipino Week.” Kaya lang, lumipas ito na parang ordinaryong mga araw lang. Nakakalungkot ‘di ba?

Naisip tuloy natin, tila mas nabibigyan ng atensyon ang mga aso dahil may “dog day” sila at kuntodo bihis pa na rumarampang parang mga modelo sa mga mall. Dapat siguro binibigyan ng espesyal na atensyon ang mga matatanda kaysa sa “man’s best friend.”

Tulad ng nagdaang “2014 Elderly Filipino Week,” sana ginawa natin itong magarbong selebrasyon bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga lolo’t lola dahil sila ang ugat ng ating pagkatao, salamin ng kagandahan asal at tulay ng ating nakaraan.

Huli man daw at magaling, naihahabol din. Isang linggo makalipas ang “2014 Eldery Filipino Week” ay inihain ko ang Senate Resolution No. 953 na nag-aatas sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na rebyuhin kung hanggang saan na ang naabot ng pangangalaga ng estado sa matatanda.

Ang tinutukoy ko na dapat siyasatin ay ang Republic Act 7432 na nagbigay ng tungkulin sa estado na pangalagaan at arugain ang mga senior citizen. Ang batas na ito ay inamyendahan nang isabatas ang Republic Acts 9257 at 9994 na higit na nakilala bilang “Expanded Citizens Act.”

Ayon sa Department of Health, pitong porsyento, o 7 milyon sa kabuuang 100 milyong Pilipino noong 2012 ay mga senior citizen. Ang nakakabahala, 1.3 milyon sa bilang na ito ng matatanda ay mahihirap.

Malinaw sa batas ang istruktura at mga ahensya ng pamahalaan na dapat nagsisiguro na naipapatupad ng maayos ang batas para sa kapakanan ng matatanda. Pero bakit mahigit isang milyon ang matatanda na sinasabing indigents?

Sa ngayon hindi natin malaman ang dahilan dahil ang National Coordinating and Monitoring Board na itinatag sa ilalim ng R.A. 9994 upang subaybayan ang implementasyon ng Expanded Senior Citizens Act ay hindi man lang nag-uulat sa Senado na dapat ay ginagawa nila. Nais ko ring malaman kung nagagampanan ng maayos ng mga Office of Senior Citizens Affair ng mga municipal at city governments ang kanilang tungkulin. Ang mga ahensyang ito ang nais kong ipatawag at magpaliwanag sa Senado.

Umaasa tayo na ang gagawing Senate inquiry ay maglalantad sa tunay na kalagayan ng mga senior citizen sa kasalukuyan at mga kakulangan at kalabisan ng batas, kung mayroon man, at kung may balakid sa pagpapatupad nito.

Sa dulo ng prosesong ito, makakapagbalangkas tayo ng kaukulang hakbang o susog sa batas upang mapunuan ang mga pagkukulang, maituwid ang mga pagkakamali, at mas mapahusay ang implementasyon para sa higit na pag-alalay ng gobyerno sa ating mga matatanda.

Napapanahon nang bigyan natin ng pagtanaw at pagpapahalaga ang ating mga senior citizens. Utang natin sa kanila ang ating mga buhay. Sila ay walang-sawang nag-aruga, nagbantay at nag-gabay sa atin. Hanggang ngayon ay dala-dala natin sa ating puso't isipan ang kanilang mga aral at paalala na mula ng kanilang mga malalim na karanasan sa kanilang buhay. Ang kanilang mga aral ang ating liwanag at gabay magpahanggang ngayon.

This article was published in Bulgar on Thursday, 16 October 2014. Catch Sen. Bongbong's column every Monday and Thursday.