BBM VLOG 145 - Hybrid Election System for 2022

News & Interviews
30 January 2021

Transparency ang pinaka-importanteng sangkap sa isang eleksyon na hindi puwede mawala at iyan ang maibabalik ng Hybrid Election System!