Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines, Inc.

28 February 2016

Magandang hapon sa inyong lahat! Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin.

Binabati ko ang buong puwersa ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines, Inc. sa inyong pagtitipon ngayong hapon upang salubungin ang buwan ng Marso at gunitain ang paninimula ng ating Fire Prevention Month.

Mahalaga ang mensahe na ipinaparating sa ating lahat ng ating mga magigiting na mga Volunteer na mga bumbero sa okasyong ito:

UNA, ang buong bayan ay napapaalalahanan na heto at dumarating na naman ang buwan ng Marso. At dahil dito, tayo ay dapat maging listo at alerto, at mag-ingat nang mabuti upang maka-iwas sa sunog at sa lahat ng mga sakuna na dulot nito.

IKALAWA, tulad ng kanilang sinumpaang pangako sa lipunan, HANDANG-HANDA sila na mag-alay ng kanilang oras at buhay at magsakripisyo, para tumugon sa tawag ng taumbayan—anumang araw at anumang oras ng pangangailangan!

Ang buong bayan ay napapanatag na meron pa ring mga tao at mga grupo na tulad ninyo na may ganitong pagmamalasakit at pagsasakripisyo, at walang pag-iimbot na naninilbihan sa lipunan.

Kayong ay nagsisilbing HUWARAN sa buong bayan—mula sa ating mga kabataan, hanggang sa atin mismong mga pulitiko! Magpasahanggang ngayon, hindi mabilang na dami ng kabataan sa buong mundo ang nangangarap na maging bumbero. Sino naman sa atin ang hindi nangarap ng ganoon?

Kayo ay dapat lamang na tularan sa inyong klase ng paninilbihan: hindi pangkaraniwan ang katapangan; laging handa at hindi umaasa ng anumang kapalit. Hindi ginagawang mistulang showbiz ang trabaho. Isang tawag mo lang, responde agad, sabak agad! Puro gawa, at walang ngawa-ngawa. Walang dada-dada!

Sa paninimula ng Fire Prevention Month, nais ko sanang hikayatin at himukin ang Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines na patuloy na magsanay at magpalawak ng inyong kaalaman at kakayahan! Magpakadalubhasa kayo at palawakin ninyo ang inyong abilidad mula “fire prevention” tungo sa kabuuang larangan ng “Disaster Risk Reduction and Management” o DRRM! Kailangang-kailangan ito ngayon ng ating lipunan!

Dumarami at tumitindi ang peligro sa ating mga komunidad. Sa panahon ngayon, hindi lamang sunog ang ating dapat na bantayan. Lumalala ang ating mga kalamidad. Dumarami at lumalakas ang ating mga bagyo. Pati banta ng lindol ay dapat rin nating paghandaan. At dagdag pa rito, marami sa ating mga imprastraktura, pampubliko man at pribado, ay hindi maganda at hindi gumagana. Marami ang hindi maayos at hindi mapagkakatiwalaan.

Kung kaya naman, MALAKI talaga ang nagbabantang panganib. MATAAS ang posibilidad ng sakuna.

Salamat at mayroong katulad ninyo na naririyan at maaasahan ng buong bayan. Sa ginagawang serbisyo ng ating mga matatapang at magigiting na mga volunteers, may sandigan ang mga mamamayan at may katuwang ang pamahalaan sa mahalagang larangang ito ng pag-iwas at pagsaklolo sa oras ng sakuna.

Patuloy kayong makipagtambalan at makipag-ugnayan sa ating pambansang pamahalaan at sa ating mga lokal na pamahalaan, kasama ang ating mga barangay, upang matiyak na magiging mas malakas at mas epektibo ang ating pagtugon sa mga kalamidad at mga sakuna.

Panghuli, dumadalangin tayo sa Maykapal na isalba ang ating bansa sa mga matitinding kalamidad at peligro at panatilihing ligtas ang mga buhay ng ating mamamayan!

Mabuhay kayo: ang buong pamunuan, mga sangay na grupo, at mga tauhan ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines! Saludo po ako sa inyo! Huwag po kayong magsasawa sa inyong ginagawang serbisyo sa bayan! Patnubayan sana kayo ng Maykapal at patuloy na biyayaan ng kaligtasan mula sa anumang panganib na dala ng inyong paninilbihan sa bayan!

Pangako po, na kung ako ay pagbibigyan na patuloy pang maglingkod sa bayan bilang Bise-Presidente, ipaglalaban natin na magkaroon ng sapat at karampatang pagkilala at ayuda para sa inyo mula sa pamahalaan!

Kaya po ako ay dumadalangin at humihiling sa inyong buong-pusong pagtiwala at pagsuporta sa aking kandidatura bilang Bise-Presidente ng ating mahal na Republika ng Pilipinas!

Bongbong Marcos po! Hanggang sa ating muling pagkikita! Para sa ating pagkakaisa!

Muli po, magandang hapon sa inyong lahat! Maraming salamat po!