Join the campaign (Learn More)

Ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan ng isang bansa. –Pope Francis

18 January 2015

bongbong marcos pope francis family quote cropped