HBN-3968: Charter Day of Tagaytay City or Araw Ng Lungsod Ng Tagaytay

16th Congress
6 July 2021